Jaar: 2013

Ouderlijk gezag

Door de erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ouderlijk gezag betekent dat de vader ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging

Co-ouderschap

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen en beide betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van het kind/de kinderen. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Dit heet een toevoeging. Alcmaria Advocaten werkt ook

Mijn zaak wordt aangehouden

Als uw zaak wordt aangehouden betekent het dat de behandeling van uw zaak wordt uitgesteld.

Advocaat nodig?

Of u een advocaat nodig heeft hangt af van de soort rechtszaak en de rechterlijke instantie (bijvoorbeeld het kantongerecht of de rechtbank) die de zaak behandelt. U heeft lang niet altijd een advocaat nodig. Bij sommige civiele procedures en familierechtzaken (bijvoorbeeld