Maand: september 2014

De komende wijzigingen in het arbeidsrecht

In 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van het arbeidsrecht door onder andere de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De bedoeling van deze wet is onder andere om flexwerkers betere bescherming te geven en regels te

Erfenissen bankloket voor verborgen tegoeden overledenen

Erfgenamen kunnen voortaan bij één loket terecht om te kijken of er onbekende rekeningen zijn van een overleden persoon. Achttien banken hebben hiervoor een website geopend. Na een aanvraag op slapendetegoeden.nl controleren de banken of er rekeningen zijn op naam