Jaar: 2015

Toch met 65 jaar recht op een AOW-uitkering?

Een rechter in Leeuwarden heeft bepaald dat een vrouw uit Friesland vanaf het moment dat zij 65 jaar wordt, recht heeft op een AOW-uitkering. Volgens de huidige regelgeving zou zij pas vanaf het moment dat zij 67 jaar wordt, recht

Indexering alimentatie 2016

De bedragen van de kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks aangepast (geïndexeerd). In de maand november van elk jaar wordt het indexeringspercentage door de minister van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De minister heeft aangegeven dat de alimentatiebedragen per 1 januari 2016

Nu ook gratis spreekuur in Wijkcentrum Overdie

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben twee gerenommeerde Alkmaarse advocatenkantoren hun krachten gebundeld, namelijk: Alcmaria Advocaten en Advocatenkantoor Oudegracht Vanaf 3 november 2015 verzorgen deze kantoren samen elke dinsdagavond een advocatenspreekuur in wijkcentrum Alkmaar Overdie. Advies

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie is vaak te laag vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 is er een discussie over de manier waarop de kinderalimentatie moet worden berekend. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de “behoefte” van het kind en de “draagkracht” van

Dag van de Scheiding

Op vrijdag 11 september 2015 is de door de vFas georganiseerde Dag van de Scheiding. Op deze dag kunt u tussen 9u en 17 u kosteloos bij ons binnenlopen voor een informatief gesprek met een van onze advocaten over echtscheiding

Getagd met

Onderhoudsplicht stiefouder jegens kinderen ook bij samenwonen?

Een stiefouder heeft, op grond van het Burgerlijk Wetboek, net als de eigen ouders, de plicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud van een kind van degene met wie hij of zij getrouwd is. Deze onderhoudsplicht geldt

Getagd met , ,

Wijziging in de Werkloosheidswet per 1 juli 2015

Voor wie op of na 1 juli 2015 werkloos wordt en in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, geldt een belangrijke verandering. Het UWV betaalt de werkloosheidsuitkering in het vervolg na afloop van iedere maand, maar alleen als u uw inkomsten

Getagd met

Zorgverlener recht op schadevergoeding wegens te late betaling door SVB?

Een zorgverlener heeft in een kort geding bij de rechter een schadevergoeding toegewezen gekregen, omdat de Sociale Verzekeringbank (SVB) haar declaratie te laat had betaald. Tot 1 januari 2015 was de zorgbehoevende persoon zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het

Betalingsregeling mogelijk bij verkeersboetes voor lichte overtredingen

Met ingang van 1 juli 2015 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor een administratieve boete (te herkennen aan de M rechtsboven op de brief van het CJIB) van € 250 of hoger. De staatssecretaris

Getagd met

Onze gratis inloopspreekuren blijven bestaan.

Eind maart 2015 werd bekend gemaakt dat de balies van het Juridisch Loket gesloten zouden worden. Er zou in eerste instantie alleen telefonisch contact kunnen worden gezocht, eventueel zou u een afspraak kunnen maken. Begin mei 2015 is de Staatssecretaris

Getagd met