Maand: september 2016

Heeft u gemeentegrond in gebruik?

Gemeentegrond of niet? Een aantal gemeentes doet momenteel onderzoek naar het gebruik/bezit van gemeentegrond door mensen die hiervoor – volgens de gemeente – geen toestemming hebben gekregen. Deze mensen ontvangen dan een brief van hun gemeente, waarin de gemeente wijst

De ZZP’er en de Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 geldt de wet DBA. Als gevolg van deze wet kan geen VAR-verklaring meer worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Deze verklaring was het bewijs van het zelfstandig ondernemerschap van de zzp’er. Hiermee had de inlener van de