Jaar: 2017

Spreekuren tijdens de feestdagen

In de laatste week van 2017 is er spreekuur op 27 december (in Wieringerwerf) en op 28 december (in de bibliotheek te Alkmaar). Op 25 en 26 december 2017 en op 1 januari 2018 zijn er geen spreekuren. Alcmaria Advocaten

Indexering alimentatie 2018 is 1,5%

Indexering alimentatie 2018 Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet de indexering. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door

De Hoge Raad over de hoogte van de ontslagvergoeding

De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 een antwoord gegeven op de vraag hoe de ontslagvergoeding moet worden vastgesteld als een werknemer ten onrechte wordt ontslagen door de werkgever. Is het een ‘boete’ voor de werkgever, of een financiële compensatie

Ga altijd in verzet tegen een strafbeschikking van de officier van justitie. Alcmaria helpt u graag!

Op grond van de wet kan de Officier van Justitie, zonder dat er een rechter aan te pas komt, een straf opleggen aan iemand die schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit. Als de officier van justitie dat doet gebeurt

U wordt ten onrechte uit de schuldsanering gezet. Wat nu?

Wanneer u in de schuldsanering zit, kan de rechter op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris de schuldsanering tussentijds beëindigen. De rechter beëindigt de schuldsaneringsregeling wanneer u zich niet aan de voorwaarden van de schuldsanering heeft gehouden. De meest

Hoger beroep

U bent het niet eens met het oordeel van de rechter en wenst een nieuwe uitspraak U wilt een lagere straf of vrijspraak (bij strafzaken) Er zijn nieuwe feiten en omstandigheden Er is door de rechter naar uw oordeel onjuiste

De aanzegplicht van de werkgever

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weet de werknemer vaak niet waar hij aan toe is. Om de werkgever te stimuleren de werknemer tijdig te laten weten of het dienstverband zal worden voortgezet, geldt sinds 1 januari 2015 de aanzegplicht.

Gemeenschap van goederen niet meer standaard bij huwelijk

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarbij trouwen in gemeenschap van goederen binnenkort niet meer de standaard is. Bij het sluiten van een huwelijk is momenteel het uitgangspunt dat alle bezittingen en schulden in de

Uitbreiding advocatenteam Alcmaria Advocaten

Alcmaria Advocaten gaat per 1 maart 2017 uitbreiden. Met ingang van die datum komt mr. R.J. (Rob) Wortelboer onze gelederen versterken. Rob Wortelboer is al sinds 1995 advocaat. Rob heeft de afgelopen 22 jaar bij het gerenommeerde kantoor Veraart De

Het concurrentiebeding

Veel mensen onderschatten de consequenties van het tekenen van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst kan namelijk problemen opleveren bij het vinden van een nieuwe baan. In een concurrentiebeding is immers opgenomen dat u binnen een bepaalde regio en/of