Maand: juni 2017

Ga altijd in verzet tegen een strafbeschikking van de officier van justitie. Alcmaria helpt u graag!

Op grond van de wet kan de Officier van Justitie, zonder dat er een rechter aan te pas komt, een straf opleggen aan iemand die schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit. Als de officier van justitie dat doet gebeurt

U wordt ten onrechte uit de schuldsanering gezet. Wat nu?

Wanneer u in de schuldsanering zit, kan de rechter op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris de schuldsanering tussentijds beëindigen. De rechter beëindigt de schuldsaneringsregeling wanneer u zich niet aan de voorwaarden van de schuldsanering heeft gehouden. De meest