Akte van berusting

Een akte van berusting is een document waaruit blijkt dat beide partijen akkoord gaan met de echtscheiding.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken is  stuurt hij de uitspraak (beschikking) naar de advocaat, maar het huwelijk wordt pas ontbonden na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het huwelijk is voltrokken.

Inschrijving in de registers van de burgerlijke stand kan alleen dan plaatsvinden wanneer er geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld.
In de akte van berusting verklaren beide partijen dat zij akkoord gaan met de echtscheiding. Er hoeft dan niet meer worden gewacht met inschrijving tot de beroepstermijn is verstreken.