Alimentatie (kinderalimenatie/partneralimentatie/wijziging alimentatie)

Kinderalimentatie:

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Partneralimentatie:

Als één van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. U kunt samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie, maar als u het niet eens wordt, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Wijziging (herziening) alimentatie

Wanneer de omstandigheden bij één van de ex-echtgenoten of kinderen wijzigen, heeft dit misschien tot gevolg dat het eerder vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Uw advocaat kan dan een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank.

Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht kunnen aanleiding zijn voor een wijziging/herziening. Voorbeelden zijn:

  • ontslag of werkloosheid
  • uw kind(eren) gaat (gaan) bij de andere partner wonen
  • u heeft een nieuwe baan
  • u gaat met pensioen
  • u gaat samenwonen en/of trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan met uw nieuwe partner
  • u krijgt een kind met uw nieuwe partner
  • een overlijden
  • u krijgt te maken met hogere hypotheeklasten en/of hogere reiskosten na een noodzakelijke verhuizing

Twijfelt u aan de redelijkheid van het huidige te betalen of te ontvangen alimentatiebedrag of zijn uw persoonlijke omstandigheden onlangs gewijzigd neem dan contact met ons op. Wij beoordelen uw situatie en maken een nieuwe draagkrachtberekening en bespreken de gevolgen hiervan voor uw alimentatie. Neem vrijblijvend contact met ons op. 072-502 44 00