Bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand door Eerste Kamer afgewezen

Op 20 januari 2015 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd de 85 miljoen euro bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand te schrappen en naar alternatieve bezuinigingen te zoeken. De bezuinigingsmaatregelen, die onderdeel van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2015 zijn, worden in de motie een ‘onaanvaardbare aantasting van de gefinancierde rechtsbijstand en een aantasting van de rechtsstaat’ genoemd.

Veel mensen hebben vroeg of laat een advocaat nodig. Als u een advocaat zelf moet betalen, kunnen de kosten daarvan behoorlijk oplopen. Er zijn veel mensen die nu nog in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, wat wil zeggen dat een deel van de juridische kosten door de Staat wordt gedragen. Wel moet u altijd een eigen bijdrage voldoen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het gezinsinkomen. Die eigen bijdragen zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen en de staatssecretaris wilde nog verder bezuinigen.

Er was veel weerstand tegen deze bezuinigingsplannen, omdat die zouden betekenen dat veel mensen met lagere inkomens die een advocaat nodig hebben die voortaan helemaal zelf zouden moeten betalen of een (nog) hogere eigen bijdrage. Veel instanties (de Orde van Advocaten, maar ook de Rechtspraak) hadden zich tegen deze bezuinigingen uitgesproken omdat die de toegang tot het recht ernstig zouden belemmeren.

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven hebben aangegeven de motie van de Eerste Kamer  in het kabinet te gaan bespreken. Het is dus nog niet zeker of de plannen helemaal niet door zullen gaan.