Categorie: Algemeen

Hoger beroep

U bent het niet eens met het oordeel van de rechter en wenst een nieuwe uitspraak U wilt een lagere straf of vrijspraak (bij strafzaken) Er zijn nieuwe feiten en omstandigheden Er is door de rechter naar uw oordeel onjuiste

Uitbreiding advocatenteam Alcmaria Advocaten

Alcmaria Advocaten gaat per 1 maart 2017 uitbreiden. Met ingang van die datum komt mr. R.J. (Rob) Wortelboer onze gelederen versterken. Rob Wortelboer is al sinds 1995 advocaat. Rob heeft de afgelopen 22 jaar bij het gerenommeerde kantoor Veraart De

Advocaat in Cultuurschuur Wieringerwerf

Advocaat in Wieringerwerf Het Alkmaarse advocatenkantoor Alcmaria Advocaten gaat haar dienstverlening uitbreiden naar Wieringerwerf (gemeente Hollands Kroon). De in deze gemeente wonende advocate Janneke Keekstra merkte in haar omgeving dat er veel juridische vragen onbeantwoord blijven. Vaak is onduidelijk waar

Indexering alimentatie 2017-2,1%

Indexering alimentatie 2017 Elk jaar stelt de minister van Veiligheid en Justitie het percentage vast, waarmee het bedrag aan alimentatie per 1 januari moet worden verhoogd. Voor 2017 is het percentage op 2,1% vastgesteld.

Heeft u gemeentegrond in gebruik?

Gemeentegrond of niet? Een aantal gemeentes doet momenteel onderzoek naar het gebruik/bezit van gemeentegrond door mensen die hiervoor – volgens de gemeente – geen toestemming hebben gekregen. Deze mensen ontvangen dan een brief van hun gemeente, waarin de gemeente wijst

Verjaring, stuiting daarvan en verrekening

Als u geld van iemand tegoed hebt, let u dan goed op! Als u te lang wacht met het ondernemen van actie, kan dat ertoe leiden dat uw vordering “verjaard” is. Voor de meeste vorderingen geldt dat die na vijf

Toch met 65 jaar recht op een AOW-uitkering?

Een rechter in Leeuwarden heeft bepaald dat een vrouw uit Friesland vanaf het moment dat zij 65 jaar wordt, recht heeft op een AOW-uitkering. Volgens de huidige regelgeving zou zij pas vanaf het moment dat zij 67 jaar wordt, recht

Zorgverlener recht op schadevergoeding wegens te late betaling door SVB?

Een zorgverlener heeft in een kort geding bij de rechter een schadevergoeding toegewezen gekregen, omdat de Sociale Verzekeringbank (SVB) haar declaratie te laat had betaald. Tot 1 januari 2015 was de zorgbehoevende persoon zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het

Onze gratis inloopspreekuren blijven bestaan.

Eind maart 2015 werd bekend gemaakt dat de balies van het Juridisch Loket gesloten zouden worden. Er zou in eerste instantie alleen telefonisch contact kunnen worden gezocht, eventueel zou u een afspraak kunnen maken. Begin mei 2015 is de Staatssecretaris

Getagd met

Bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand door Eerste Kamer afgewezen

Op 20 januari 2015 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd de 85 miljoen euro bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand te schrappen en naar alternatieve bezuinigingen te zoeken. De bezuinigingsmaatregelen, die onderdeel van de begroting