Categorie: alimentatie

Indexering alimentatie 2016

De bedragen van de kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks aangepast (geïndexeerd). In de maand november van elk jaar wordt het indexeringspercentage door de minister van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De minister heeft aangegeven dat de alimentatiebedragen per 1 januari 2016

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie is vaak te laag vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 is er een discussie over de manier waarop de kinderalimentatie moet worden berekend. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de “behoefte” van het kind en de “draagkracht” van

Onderhoudsplicht stiefouder jegens kinderen ook bij samenwonen?

Een stiefouder heeft, op grond van het Burgerlijk Wetboek, net als de eigen ouders, de plicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud van een kind van degene met wie hij of zij getrouwd is. Deze onderhoudsplicht geldt

Getagd met , ,