Categorie: Arbeidsrecht

De Hoge Raad over de hoogte van de ontslagvergoeding

De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 een antwoord gegeven op de vraag hoe de ontslagvergoeding moet worden vastgesteld als een werknemer ten onrechte wordt ontslagen door de werkgever. Is het een ‘boete’ voor de werkgever, of een financiële compensatie

De aanzegplicht van de werkgever

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weet de werknemer vaak niet waar hij aan toe is. Om de werkgever te stimuleren de werknemer tijdig te laten weten of het dienstverband zal worden voortgezet, geldt sinds 1 januari 2015 de aanzegplicht.

Het concurrentiebeding

Veel mensen onderschatten de consequenties van het tekenen van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst kan namelijk problemen opleveren bij het vinden van een nieuwe baan. In een concurrentiebeding is immers opgenomen dat u binnen een bepaalde regio en/of

Transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de werknemer te ontslaan. De werknemer heeft dan wel recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Voor een aantal werkgevers is dat een reden om

De komende wijzigingen in het arbeidsrecht

In 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van het arbeidsrecht door onder andere de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De bedoeling van deze wet is onder andere om flexwerkers betere bescherming te geven en regels te

Inzien eigen medisch dossier

Onlangs heeft de consumentenbond na onderzoek bij vijftig huisartsen geconcludeerd dat het patiënten te moeilijk wordt gemaakt om het eigen medisch dossier in te zien. Uit het onderzoek van de Consumentenbond bleek dat wanneer een aantal door de bond ingeroepen

Advocaat nodig?

Of u een advocaat nodig heeft hangt af van de soort rechtszaak en de rechterlijke instantie (bijvoorbeeld het kantongerecht of de rechtbank) die de zaak behandelt. U heeft lang niet altijd een advocaat nodig. Bij sommige civiele procedures en familierechtzaken (bijvoorbeeld