Categorie: kinderalimentatie

Indexering alimentatie 2016

De bedragen van de kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks aangepast (geïndexeerd). In de maand november van elk jaar wordt het indexeringspercentage door de minister van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De minister heeft aangegeven dat de alimentatiebedragen per 1 januari 2016

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie is vaak te laag vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 is er een discussie over de manier waarop de kinderalimentatie moet worden berekend. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de “behoefte” van het kind en de “draagkracht” van

Wetsvoorstel PvdA en VVD: vereenvoudiging kinderalimentatie

De kamerleden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) willen met het voorstel bereiken dat de berekening van de kinderalimentatie eerlijker, duidelijker en eenvoudiger wordt. Zij hebben een internettool  ontwikkeld op basis waarvan de ouders zelf de hoogte van de