(Dreigend) ontslag

Ontslag: Een werkgever kan verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan.

  • Bedrijfseconomische redenen

    • bedrijfsreorganisatie
    • structureel minder werk
    • slechte financiële situatie van het bedrijf
    • bedrijfsverhuizing

   Ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft niets te maken met het functioneren van een werknemer.

  • Ontslag op persoonlijke gronden

    • regelmatig ziekteverzuim
    • onvoldoende functioneren (disfunctioneren)
    • verstoorde arbeidsrelatie
    • verwijtbaar handelen of nalatigheid
    • ernstige gewetensbezwaren

   Ontslag op persoonlijke gronden heeft te maken met het functioneren van een werknemer

  • Ontslag op staande voet

    • crimineel gedrag, zoals diefstal en fraude
    • geweld
    • werkweigering
    • schending van de geheimhoudingsplicht

   Ontslag op staande voet mag alleen geven als er sprake is van een dringende reden. De gevolgen van deze reden moeten zo ernstig zijn dat er van uw werkgever niet verlangd kan worden het dienstverband voort te zetten.

  • Langdurige arbeidsongeschiktheid | Ziekte

     • In principe kunt u de eerste twee jaar niet ontslaan/ontslagen worden wegens arbeidsongeschiktheid en/of langdurige of regelmatig ziekte, maar er zijn uitzonderingen:
      • Er zijn in de CAO andere afspraken gemaakt
      • de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na de aanvraag bij het UWV WERKbedrijf
      • de werknemer nog in zijn proeftijd zit
      • faillissement
      • niet meewerken aan re-integratie, terwijl hier geen redelijke gronden voor zijn.

   Neem contact op