Echtscheiding | Scheiden

Als u getrouwd bent en niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u scheiden.
Er zijn 3 mogelijkheden:

1. echtscheiding; uw huwelijk wordt ontbonden
2. scheiding van tafel en bed; u blijft getrouwd, maar gaat (meestal) apart wonen
3. ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed; u kiest na een bepaalde periode alsnog voor ontbinding van het huwelijk

De procedures zijn grotendeels hetzelfde en vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Een echtscheiding is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Uw hele wereld staat op zijn kop, maar ondertussen moet er wel een hoop geregeld worden. Naast praktische zaken zoals huisvesting  (wie blijft thuis wonen en wie vertrekt?) en verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden moeten er ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen (gaan de kinderen bij vader of moeder wonen en wanneer zien ze de andere ouder). En wat wordt er afgesproken over partner- en/of kinderalimentatie en pensioenrechten.

Uw advocaat vraagt namens u de echtscheiding aan door een verzoekschrift naar de rechtbank te sturen. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.
U kunt samen met uw partner (gezamenlijk verzoek) of alleen een verzoekschrift indienen. Wanneer u alleen (eenzijdig verzoek) een verzoekschrift indient ontvangt uw partner hiervan een kopie. Dit regelt uw advocaat. Uw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding (hij/zij voert dan verweer).

U kunt in het verzoekschrift ook vragen om nevenvoorzieningen. Dit zijn afspraken die te maken heeft met de echtscheiding. Bijvoorbeeld over de zorg voor de kinderen en/of de omgang, maar ook over alimentatie, verdeling enzovoorts.

Wanneer de rechter de scheiding heeft uitgesproken stelt uw advocaat een akte van berusting op, dat is een document waaruit blijkt dat u beiden akkoord gaat met de scheiding. Dit document moet door beide partijen ondertekend worden.
De scheiding is definitief als de uitspraak van de rechter (de beschikking) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Dit wordt geregeld door de advocaat; hij/zij stuurt de beschikking samen met de akte van berusting op naar de gemeente met het verzoek de echtscheiding in te schrijven.

Neem contact op