Ga altijd in verzet tegen een strafbeschikking van de officier van justitie. Alcmaria helpt u graag!

Op grond van de wet kan de Officier van Justitie, zonder dat er een rechter aan te pas komt, een straf opleggen aan iemand die schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit. Als de officier van justitie dat doet gebeurt dat in een brief met de titel “strafbeschikking”. Tegen zo’n strafbeschikking kun je bezwaar maken, dit heet “in verzet gaan”, binnen 14 dagen na de verzenddatum die op de strafbeschikking staat.

Eind mei 2017 is uit een onderzoeksrapport gebleken dat justitie er in de meeste gevallen veel te lang over doet om een bezwaar tegen een strafbeschikking, te behandelen. Daardoor moet de officier van justitie zich in veel van die gevallen de opgelegde straf laten vervallen of aanzienlijk verminderen.

Hebt u dus een strafbeschikking ontvangen, dan kan het dus zeker “lonend” zijn om via een advocaat voorlopig verzet tegen zo’n beschikking in te laten stellen. De kosten zijn beperkt en de kans op succes is vrij groot. Natuurlijk is het ook zo dat, als justitie de zaak wel op tijd weet te behandelen, de verzetprocedure u de kans biedt om te zeggen wat u van de zaak vindt.

Alle reden dus om, na het ontvangen van een strafbeschikking snel contact op te nemen met een van onze strafrechtadvocaten R.J. (Rob) Wortelboer  en J.G. (Jaap) Burgers om de mogelijkheden te bespreken om in verzet te gaan. Let op: de termijn voor het instellen van verzet is heel kort, twee weken, dus u dient snel actie te ondernemen. Als u dus snel na het ontvangen van de strafbeschikking contact met ons opneemt, zorgen wij ervoor dat het verzet direct wordt ingesteld.