Gemeenschap van goederen niet meer standaard bij huwelijk

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarbij trouwen in gemeenschap van goederen binnenkort niet meer de standaard is.

Bij het sluiten van een huwelijk is momenteel het uitgangspunt dat alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen vallen. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken door het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Door het aannemen van het wetsvoorstel zal het uitgangspunt een “beperkte gemeenschap van goederen” zijn. Vermogen en schulden die binnen het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld. Vermogen en schulden die er al voor het huwelijk waren, vallen buiten de gemeenschap en worden dus niet gedeeld. Van dit nieuwe uitgangspunt kan via het maken van huwelijkse voorwaarden worden afgeweken.