Gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Dit heet een toevoeging. Alcmaria Advocaten werkt ook op basis van toevoegingen.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden.