Gezag

Ouderlijk gezag

  • Wanneer ouders niet met elkaar getrouwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen zij niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag (als zij meerderjarig zijn en niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben). Wanneer u samen het gezag wilt uitoefenen, moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat de vader het kind heeft erkend.

Gezamenlijk gezag aanvragen 

  • Sinds kort kunnen ouders het gezamenlijk gezag over hun kind(eren) digitaal aanvragen. U heeft daarvoor alleen uw beider DigiD-codes en de DigiD-code en BSN nummer van het betreffende kind nodig. Het BSN nummer van uw kind(eren) ontvangt u na de geboorte. Een DigiD code vraagt u aan op https://www.digid.nl.
  • U dient de aanvraag in bij het Digitaal loket Rechtspraak. U hoeft daarbij geen schriftelijke bewijsstukken als geboorteakte en identiteitsbewijs meer in te dienen, de rechter voert de vereiste controles uit. Na goedkeuring verwerkt de griffie van de rechtbank in het Centraal Gezagsregister. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.

 Gezag wijzigen

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het gezag over het kind/de kinderen. Dat wil zeggen dat u gezamenlijk de belangrijke beslissingen neemt over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag. Het is mogelijk dat besloten wordt om in het belang van de kinderen slechts één ouder met het ouderlijk gezag te belasten. Dit kan bijvoorbeeld als de verhoudingen tussen beide ouders dusdanig slecht zijn dat geen enkele vorm van overleg mogelijk blijkt te zijn, maar ook als één van de ouders naar het buitenland vertrekt en het belang van het kind hierdoor in de knel komt.
Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen door de rechter. De mening van uw kinderen (vanaf 12 jaar geldt een hoorplicht, jongere kinderen kunnen daartoe door de rechter in de gelegenheid worden gesteld) zal worden meegewogen.
De rechter gaat uit van voortzetting van het gezamenlijk gezag. De ouder die dus verzoekt alleen met het gezag te worden belast heeft dan ook een motiveringsplicht. Het enkele feit dat u eenhoofdig gezag wenst is onvoldoende. Het belang van het kind staat voorop en dat zal door de feitelijke omstandigheden worden bepaald. Er wordt uiterst terughoudend omgegaan met toekennen van verzoeken om eenhoofdig gezag. Het ontbreken van een goede communicatie tussen de ouders brengt niet zonder meer met zich mee dat in het belang van het kind het ouderlijk gezag aan 1 van de ouders moet worden toegekend.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.