Huurrecht

Het huurrecht is te verdelen in het (ver)huren van een woonruimte en het (ver)huren van een bedrijfsruimte. De regels voor huur zijn voor een groot deel beschreven in de wet. Partijen hebben de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken, maar dit is niet in alle gevallen toegestaan.

Een huurovereenkomst

Bijna altijd worden de afspraken die gelden tussen de verhuurder en huurder vastgelegd in een huurcontract. Als er een geschil ontstaat, kunnen partijen hierop terugvallen.

Een huurcontract is helaas geen garantie voor een snelle oplossing. Met enige regelmaat blijkt namelijk dat partijen het huurcontract op een verschillende manier uitleggen. Hoe weet je dan wie het bij het rechte eind heeft?

Veel voorkomende huurconflicten hebben te maken met:

  • niet op tijd betaalde huur;
  • de hoogte van de huur;
  • achterstallig onderhoud;
  • overlast;
  • het beëindigen van de huurovereenkomst.

Als het huurcontract niet voldoende duidelijk is en partijen er samen niet uitkomen, is het goed om tijdig juridisch advies in te winnen.
Wij kunnen u bijstaan in geschillen over de huurprijs, het onderhoud of het opzeggen van de huur. Ook kunt u bij Alcmaria Advocaten terecht voor het opstellen of laten beoordelen van een huurcontract. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op