Indexering alimentatie 2017-2,1%

Indexering alimentatie 2017

Elk jaar stelt de minister van Veiligheid en Justitie het percentage vast, waarmee het bedrag aan alimentatie per 1 januari moet worden verhoogd. Voor 2017 is het percentage op 2,1% vastgesteld.