Indexering alimentatie 2018 is 1,5%

Indexering alimentatie 2018

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet de indexering. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. Voor 2018 is het percentage vastgesteld  op 1,5%.