Inzien eigen medisch dossier

Onlangs heeft de consumentenbond na onderzoek bij vijftig huisartsen geconcludeerd dat het patiënten te moeilijk wordt gemaakt om het eigen medisch dossier in te zien. Uit het onderzoek van de Consumentenbond bleek dat wanneer een aantal door de bond ingeroepen proefpatiënten om inzage van het eigen medische dossier vroeg, de artsen eerst uitleg wilden hebben waarom ze het dossier wilden inzien. Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (artikel 7:456 BW) heeft u recht op inzage in én een kopie van het eigen dossier. De kosten voor inzage van het medisch dossier verschillen per zorgverlener. Er geldt echter een maximum: tot 100 pagina’s mag het ziekenhuis maximaal € 0,23 per pagina in rekening brengen, met een maximum van € 4,50. Boven de 100 pagina’s, of indien het gaat om röntgenfoto’s, geldt een maximumbedrag van € 22,50. Daarnaast kunt u de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen, indien deze onvolledig of feitelijk niet juist zijn. Wordt aanpassing van uw dossier geweigerd door een hulpverlener? Dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie of, indien u een bindende uitspraak verlangt, bij de Geschillencommissie Zorginstellingen.