Kinderalimentatie

De kinderalimentatie is vaak te laag vastgesteld.

Sinds 1 januari 2015 is er een discussie over de manier waarop de kinderalimentatie moet worden berekend.

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de “behoefte” van het kind en de “draagkracht” van de ouders. Met de behoefte van een kind wordt bedoeld wat een kind nodig heeft en met de draagkracht wordt bedoeld wat de ouders kunnen betalen.

De vraag was, of het kindgebonden budget op de behoefte van het kind in mindering moet worden gebracht. Een andere mogelijkheid was om het kindgebonden budget in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Volgens een commissie van experts moest het kindgebonden budget in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind. Tot 9 oktober jl. volgden de meeste rechtbanken dit advies.

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Hoge Raad echter vragen gesteld of dit wel de juiste berekeningsmethode is. Wat blijkt: de Hoge Raad vindt, dat het kindgebonden budget niet op de behoefte van het kind in mindering moet worden gebracht. Volgens de Hoge Raad moet het kindgebonden budget in aanmerking worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor veel gescheiden ouders. In veel gevallen zal de hoogte van de alimentatie te laag zijn vastgesteld. Het is voor de alimentatiegerechtigde dus zinvol om te laten berekenen of er niet meer kinderalimentatie moet worden betaald.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van onze advocaten. Onze advocaten zijn zeer ervaren in het berekenen van de hoogte van alimentatie en kunnen u hierover een deskundig advies geven.