Loon | Loonvordering

Is uw loon of salaris niet op tijd gestort? Heeft u niet op de afgesproken datum uw loon ontvangen?

Neem altijd eerst (schriftelijk) contact op met uw werkgever. Er hoeft geen kwade opzet in het spel te zijn. Misschien is er een storing bij de bank of is er met de verwerking in het administratieve systeem van uw werkgever iets misgegaan.

Blijft uw loonbetaling helemaal uit of wordt het (steeds) veel te laat betaald dan heeft u naast uw loon vaak ook recht op wettelijke verhoging en rente.
De werkgever is verplicht om tijdig het loon van de werknemer te betalen. Wordt uw loon (deels) niet of niet tijdig betaald, ook al heeft u er (meerdere malen) om gevraagd en kunt u wel wat hulp gebruiken neem dan contact met ons op of bezoek ons gratis inloopspreekuur.

Neem contact op