Nieuws over het alcoholslot

De regeling waarop  het alcoholslotprogramma is gebaseerd, is volgens de Raad van State onverbindend en volgens de Hoge Raad kan het programma niet tegelijk worden opgelegd met een strafrechtelijke veroordeling.

Het alcoholslotprogramma is een bestuurlijke maatregel die wordt opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een rechter komt hier niet aan te pas. Rijden onder invloed is ook een strafbaar feit en daarom kunnen mensen die verplicht deelnemen aan het alcoholslotprogramma daarnaast ook strafrechtelijk worden vervolgd en gestraft. Daarbij kan ook de rijbevoegdheid worden beperkt. De vraag in de zaak waarin de Hoge Raad op 3 maart 2015 heeft geoordeeld is of dat eigenlijk niet betekent dat deze mensen tweemaal worden gestraft voor hetzelfde feit. Wettelijk is bepaald dat dat niet mag. De Hoge Raad vindt dat de bestuurlijke maatregel van het alcoholslotprogramma erg lijkt op de situatie dat een rechter de betrokkene bestraft. Dat kan dus inderdaad worden gezien als een dubbele bestraffing. Daarom kan iemand die al moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma niet ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. Tot dat oordeel was het hof eerder ook gekomen. Zou iemand nu toch nog strafrechtelijk worden vervolgd dan moet het Openbaar Ministerie niet –ontvankelijk worden verklaard in die vervolging.

De Hoge Raad wijst erop dat mensen die eerder zowel een alcoholslotprogramma kregen opgelegd als strafrechtelijk werden vervolgd wegens hetzelfde rijden onder invloed geen herziening van de veroordeling kunnen vragen.

Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een uitspraak gedaan over het alcoholslotprogramma. Dit College is van oordeel dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend is, omdat die in een substantieel aantal gevallen onevenredig kan uitwerken. De regeling houdt immers geen rekening met de uiteenlopende gevolgen van het programma voor verschillende personen en situaties. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft daardoor op dit moment geen wettelijke mogelijkheid meer om een alcoholslotprogramma aan iemand op te leggen.

Als het CBR u kort geleden een alcoholslotprogramma heeft opgelegd, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u bekijken welke stappen er kunnen worden ondernomen om het besluit van tafel te krijgen.

Getagd met