Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling

  • Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Pas als andere vormen van hulp geen effect hebben gehad, kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming uw kind onder toezicht stellen. Zo’n ondertoezichtstelling (OTS) is een ingrijpende maatregel  die niet zomaar wordt genomen. Dat gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. De rechter maakt bij zijn beslissing gebruik van de informatie uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, maar hij wil ook uw mening horen. Wij kunnen u daarin bijstaan.

Uithuisplaatsing

  • Uithuisplaatsing betekent dat uw kind tijdelijk niet thuis woont, maar in een tehuis of in een pleeggezin. Dit kan vrijwillig of gedwongen zijn. Uw kind kan niet zomaar uit huis geplaatst worden. Deze maatregel is bedoeld als laatste redmiddel.
    U kunt vrijwillig aan deze maatregel meewerken, maar het kan ook dat u hiervoor geen toestemming geeft. In het laatste geval wordt de kinderrechter om toestemming gevraagd (een machtiging). Bent u het niet eens met de uithuisplaatsing? U kunt zonder advocaat naar de kinderrechter stappen, maar wanneer u hier hulp bij nodig heeft helpen wij u graag. Wanneer u het niet eens bent met de kinderrechter kunt u in hoger beroep gaan, dan heeft u wel een advocaat nodig.