Op reis met minderjarige kinderen

Veel mensen zijn al bezig met het boeken van de zomervakantie, zeker ouders met kinderen. Want voordat je het weet is die ene leuke accommodatie al niet meer beschikbaar.

Binnen het Schengengebied is er een vrij verkeer van personen. Dat betekent dat er geen grenscontroles plaatsvinden, al zijn er uitzonderingen mogelijk. De volgende landen zijn aangesloten bij het Schengenverdrag:  België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Malta, Zwitserland en Liechtenstein.

Indien u met minderjarige kinderen reist kunt u met de Koninklijke Nederlandse Marechaussee (hierna “KNM”) te maken krijgen. Het KNM voert controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. Deze controles kunnen ook op de plaats van bestemming worden uitgevoerd. Voor het reizen naar het buitenland met minderjarige kinderen moet de andere ouder met gezag toestemming geven.

Gezag

Indien de ouders zijn gehuwd of een geregistreerd partner van elkaar zijn, dan oefenen zij gezamenlijk het gezag uit over de uit hun relatie geboren kinderen. Indien een kind wordt geboren uit een affectieve relatie, dan heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. De vader verkrijgt gezag als hij met toestemming van de moeder hiertoe een (digitaal) formulier indient bij de rechtbank. De rechtbank maakt vervolgens een aantekening van de gezamenlijke gezagsuitoefening in het gezagsregister. De KNM controleert met name volwassenen die alleen met een minderjarig kind reizen, kinderen die alleen reizen of kinderen met een andere achternaam dan de meereizende volwassene. De KNM heeft toegang tot de gemeentelijke Basisregistratie Personen, zodat gecontroleerd kan worden bij welke ouder het kind staat ingeschreven. Indien de ouder en het kind een andere achternaam hebben en ingeschreven staan op verschillende adressen, is de kans op vragen en daarmee vertraging groot. Dit kunt u beter voor zijn.

Tips ter voorkoming van problemen aan de grens.

U doet er goed aan om ingeval u alleen met uw kind(eren) op reis gaat de volgende documenten mee te nemen:

  • Formulier toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland. Dit formulier kunt u vinden op www.defensie.nl
  • Retourticket van uw kind(eren)’
  • Recent gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie Personen
  • Kopie paspoort van andere ouder;
  • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en zorgregeling;
  • Eventueel het ouderschapsplan;
  • Eventueel recent uittreksel gezagsregister.

Met deze documenten zal de grenspassage naar verwachting soepel verlopen.

Daarnaast moeten kinderen –sinds juni 2012- zelf over een reisdocument beschikken. Het bijschrijven in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk.

Wat indien de andere ouder met gezag geen toestemming geeft voor vakantie?

Indien de andere ouder (met gezag) geen toestemming voor de reis wil verlenen, dan kunt u bij de rechtbank een verzoek tot vervangende toestemming indienen. Hiervoor heeft u bijstand van een advocaat nodig.

Aanvraag paspoort

Voor het aanvragen van een paspoort voor een minderjarig kind is de toestemming van de andere ouder met gezag vereist. Blijft de medewerking uit, dan kan de rechtbank op basis van de Paspoortwet worden verzocht om de vereiste verklaring van de toestemming te vervangen door een uitspraak van de rechter. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Identiteitskaart

Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen van 12 jaar en ouder is geen toestemming van de andere ouder met gezag nodig. Dit kan wellicht een oplossing bieden indien de andere ouder geen toestemming geeft voor het aanvragen van een paspoort. Houdt u er wel rekening mee dat de identiteitskaart niet in alle landen als geldig reisdocument wordt aangemerkt.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, aarzelt u dan niet om contact met een van onze advocaten op te nemen.

Getagd met