Ouderschapsplan | Omgangsregeling

Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden en samen minderjarige kinderen heeft dan blijft u allebei verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. In het ouderschapsplan staat ook bij wie de kinderen wonen.

Gehuwde en geregistreerde ouders zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen; de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie) en hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Omgangsregeling

De omgangsregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan. Als het kind/de kinderen bij de ene ouder wonen, dan hebben het kind/de kinderen en de andere ouder recht op omgang met elkaar. In een omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd over het contact tussen het kind en de ouder(s). Dit kan gaan om bezoek, maar ook om andere contacten, zoals telefonisch contact, per post, per e-mail of via skype/chat.

Een standaard omgangsregeling bestaat niet. Zolang ouders het eens zijn over de regeling kan er worden afgesproken wat zij wensen. Afspraken kunnen zo gedetailleerd zijn als u beiden zelf wilt. Meestal staat in een omgangsregeling:

  • Wanneer de kinderen naar de andere ouder gaan en hoe lang zij daar blijven;
  • Hoe de schoolvakanties worden geregeld;
  • Wie de kinderen ophaalt en/of brengt.

Het beste voor de kinderen is als u de omgangsregeling in onderling overleg opstelt. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling of de hulp van een bemiddelaar inroepen. Hoe de regeling ook tot stand komt, u moet zich er allebei aan houden.

Als de kinderen 18 jaar worden, stopt de omgangsregeling. Zij mogen dan zelf bepalen waar of bij wie ze gaan wonen.

Heeft u vragen over een omgangsregeling of het opstellen van een ouderschapsplan.