Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht. Toch zijn er grote verschillen.

Zo werkt u als ambtenaar bijvoorbeeld niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een aanstelling. Ook heeft u als ambtenaar te maken met besluiten.Voor de rechtspositie van ambtenaren geldt een wisselende en vaak complexe regelgeving en ook zijn er afwijkende procedures van toepassing. Daarom is het ambtenarenrecht een rechtsgebied op zich, waar specialistische kennis vereist is. Alcmaria Advocaten heeft deze kennis in huis.

Heeft u een besluit ontvangen dat tegen u is gericht dan moet u daartegen op tijd bezwaar of beroep aantekenen. Doet u dat niet (of maakt u bezwaar tegen het verkeerde besluit), dan staat u vaak voor een voldongen feit, men spreekt dan van een onaantastbaar besluit.

Geert Frank de Graaf adviseert u over uw rechten en plichten als ambtenaar en helpt u bij uw bezwaar- of beroep.

Werkt u als ambtenaar en wordt u geconfronteerd met één of meer van de volgende onderwerpen, neem dan tijdig contact met ons op:

  • Herplaatsingsbesluiten | Ontslagbesluiten | Salarisbesluiten
  • Reorganisaties
  • Schorsing
  • Disciplinaire maatregel(en)
  • Officiële beoordelingen
  • Pensioen
  • Arbeidsomstandigheden
Neem contact op

 

 

of stuur direct een mail naar gf.degraaf@alcmaria-advocaten.nl

Advocatenkantoor in Alkmaar. Advocaat Alkmaar Scharlo 45 Alcmaria Advocaten