Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

Veel mensen zegt de term “bestuursrecht” niet zo veel. We hebben er bijna iedere dag mee te maken, zonder het ons bewust te zijn. Kort gezegd regelt het bestuursrecht de verhouding tussen overheid en burgers. Het gaat dan om de voorwaarden waaraan besluiten van de overheid moeten voldoen en over de manier waarop een burger tegen een besluit op kan komen, bijvoorbeeld door het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of, als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, het instellen van beroep.

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in het voeren van bezwaarprocedures, beroepsprocedures en procedures in hoger beroep.

Die ervaring betreft in vele gevallen besluiten van:

  • het UWV (WIA, WW of Ziektewet) of van gemeenten (op het gebied van bijstandsverlening of bijvoorbeeld het weigeren van een urgentieverklaring in het kader van woningtoewijzing),
  • de Dienst Justis, waarin een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt geweigerd,
  • het CBR, waarin een rijbewijs ongeldig wordt verklaard of een alcoholslotprogramma wordt opgelegd, of
  • het Zorgkantoor, waarin wordt gezegd dat u de besteding van het PGB (persoonsgebonden budget) onvoldoende hebt verantwoord en veel geld moet terugbetalen.

Voor veel mensen is niet altijd direct te zien of er sprake is van een besluit en of er bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Veel mensen zijn geneigd eerst maar eens naar de telefoon te grijpen en te bellen voor overleg omdat ze het eerst zelf willen proberen op te lossen.
Het gevaar bestaat echter dat in zo’n geval de bezwaar- of beroepstermijn (in de meeste gevallen zes weken, maar soms ook korter) verstrijkt en het besluit niet meer kan worden aangevochten.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als u een brief hebt gekregen van een overheidsorgaan waarin wordt meegedeeld dat u niet helemaal of helemaal niet krijgt wat u hebt (aan)gevraagd, of  er wordt geschreven dat u geld moet terugbetalen en u bent het daar niet mee eens, is het verstandig te bekijken of u daartegen iets kunt doen. Als u twijfelt over hoe u dat moet aanpakken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of bezoek één van onze spreekuren.

Neem contact op

 

 

Advocatenkantoor in Alkmaar. Advocaat Alkmaar Scharlo 45 Alcmaria Advocaten