Personen- en familierecht

Ons kantoor houdt zich voor een belangrijk deel bezig met zaken die vallen onder het zogenaamde personen- en familierecht. Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied; wij helpen u bij al uw familiezaken.

U kunt bij ons terecht met vragen over:
(klik op de onderwerpen voor meer informatie)

De advocaten van ons kantoor staan in het familierecht iedereen bij. Het maakt voor ons niet uit of u nu wel of niet voor een toevoeging in aanmerking komt.  De instantie die de subsidieregeling uitvoert en uw gegevens beoordeelt, de Raad voor Rechtsbijstand, stelt voorwaarden aan de kwaliteit en manier van werken van de advocaten die op dit rechtsgebied werken.

Het is belangrijk om te weten dat de Raad voor Rechtsbijstand daarbij niet alleen verlangt dat advocaten die willen werken in het personen- en familierecht op dat gebied ervaring hebben en voldoende opleiding en bijscholing volgen, maar ook eisen stelt aan de manier waarop de advocaten in het personen- en familierecht hun werk doen.

Hoewel de benadering die de Raad voor rechtsbijstand voorschrijft al in ons DNA zit, vinden wij het goed om onze cliënten te laten zien hoe advocaten moeten werken in dit soort zaken.

We noemen (samengevat) de belangrijkste punten:

  1. De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering.
  2. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om het bereiken van een duurzame oplossing.
  3. De partijen in een familierechtelijk geschil worden door de advocaat gestimuleerd om met elkaar te blijven communiceren.
  4. De advocaat moet duidelijk maken dat de belangen en de rechten van de kinderen (als die in de zaak betrokken zijn) voorop staan.
  5. De advocaat speelt niet “op de man” (of de vrouw), en dat geldt zowel naar de wederpartij als naar de advocaat van de wederpartij.
  6. De advocaat probeert conflicten zoveel mogelijk tot hun (juridische) kern terug te brengen en moet ernaar streven die op een praktische manier op te lossen.
  7. Belangrijk is ook dat de advocaat moet proberen de kosten voor zijn eigen cliënt zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt niet alleen voor de kosten op financieel, maar ook voor die op emotioneel gebied.

We vinden het belangrijk om deze uitgangspunten hier met u te delen. Wij begrijpen heel goed dat een echtscheiding of een geschil over alimentatie of bijvoorbeeld een omgangsregeling grote emoties (verdriet, boosheid, e.d.) bij alle betrokkenen oproept.  Met name als er kinderen in de kwestie zijn betrokken, is het belangrijk om deze emoties niet de overhand te laten krijgen. Dat die gevoelens er zijn, valt natuurlijk niet te ontkennen. Voorkomen moet worden dat die op zo’n manier naar voren gebracht worden dat zij een oplossing van de problemen in de weg staan of zelfs de problemen alleen maar groter maken.

Onze advocaten hebben het snel bereiken van constructieve oplossingen hoog in het vaandel.  Samen met u bespreken we graag de mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen waar het gaat om een echtscheiding, alimentatiegeschil, een omgangregeling of de verdeling.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

 

Neem contact op
Advocaat in Alkmaar scheiding en scheiden. Uw scheiding echtscheiding goed geregeld. Alimentatie. Uw echtscheidingsadvocaat, advocaat in Alkmaar Alcmaria Advocaten