Sociaal verzekeringsrecht | Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever.

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal verzekeringsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Heeft u een probleem met uw uitkering(en)? Alcmaria Advocaten helpt u bij uw bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure in het geval van:

  • terugvordering van de bijstandsuitkering (Participatiewet)
  • Boetes/Korting op uw uitkering(en)
  • Verlaging, weigering of intrekking van uw uitkering (WIA/WGA)
  • WW-uitkering
  • WAO, WIA, Wajong en overige sociale verzekeringen
  • (gedeeltelijke) afwijzingen van uw uitkering(en)

Veel uitkeringsgerechtigden maken zich zorgen om de kosten die het inschakelen van een advocaat met zich meebrengt. Logisch; want u heeft het niet breed en een advocaat kost doorgaans veel geld…
Toch hoeft u zich hierover geen zorgen te maken, want in Nederland regelt de Wet op de rechtsbijstand dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand en dit wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage, maar hiervoor kunt u in veel gevallen bijzondere bijstand bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. Ook daarbij helpen wij u graag. Voor hulp bij de aanvraag van bijzondere bijstand neemt u contact op met Sanna Hollenberg.

Wij vragen deze toevoeging altijd voor u aan. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.
Neem contact op