Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht behandelt kwesties die rond contracten/overeenkomsten in het algemeen spelen, zoals de duur van een overeenkomst, de opzegbaarheid, de voorwaarden, de ontbinding etc.

Als afspraken niet helder (en eenduidig) worden vastgelegd, kunnen problemen ontstaan. Vaak ontstaan problemen wanneer u een heel ander idee bij bepaalde bepalingen in de overeenkomst/het contract heeft dan de andere partij.

U heeft bijvoorbeeld uw handtekening gezet onder een koop- of huurcontract, een overeenkomst van opdracht of een schuldbekentenis/lening, maar u bent het achteraf niet eens over de bedoeling die in de overeenkomst/het contract is vastgelegd. Dat kan komen door verwachtingen die u had toen u uw handtekening onder de overeenkomst zette, maar ook doordat de “kleine lettertjes” voor meerderlei uitleg vatbaar zijn.

Het is belangrijk om afspraken duidelijk vast te leggen, zodat er later geen onduidelijkheden bestaan.

Wij kunnen u helpen bij:

  • Problemen bij het nakomen van afspraken
  • Opstellen algemene voorwaarden
  • Opstellen van heldere contracten
  • Incasso’s
  • Opdracht- koop- en huurovereenkomsten

Twijfelt u of uw probleem onder het verbintenissenrecht valt?

Neem contact op