Strafbaar feit

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit wordt u, na eventueel aangehouden te zijn, verhoord door de politie. Bij een dergelijk verhoor mag in het algemeen een advocaat aanwezig zijn. Nadat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond is het mogelijk dat u een dagvaarding ontvangt om voor de rechtbank (politierechter) te verschijnen.

Bij de rechtbank wordt tijdens de zitting de zaak met u doorgenomen, zegt de officier van justitie wat hij van de zaak vindt en war voor straf moet worden opgelegd. Daarna neemt de rechtbank een beslissing.

U kunt tegen zo’n beslissing vervolgens binnen 14 dagen na de uitspraak in beroep.

Uw advocaat voor strafzaken is J.G. (Jaap) Burgers

Neem contact op