Dagvaarding

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit wordt u, na eventueel aangehouden te zijn, verhoord door de politie. Bij een dergelijk verhoor mag in het algemeen een advocaat aanwezig zijn. Nadat het strafrechtelijk (voor)onderzoek is afgerond is het mogelijk dat u een dagvaarding ontvangt om voor de rechtbank (politierechter of meervoudige strafkamer) te verschijnen.

Hoe gaat het tijdens de zitting?

De gang van zaken is, als u moet voorkomen als volgt.

  • De rechter controleert allereerst of u degene bent die terecht moet staan en wijst u erop dat u niet verplicht bent om antwoord te geven op vragen die gesteld worden.
  • Daarna vertelt de officier van justitie van welk strafbaar feit u verdacht wordt.
  • Vervolgens neemt de rechter (of, als u bent gedagvaard voor de meervoudige strafkamer, één van de drie rechters) het dossier met u door. Dat gaat over verklaringen die in dat dossier zitten, maar ook over uw persoonlijke omstandigheden (leefsituatie, werk, schulden, inkomen, eventuele persoonlijke problemen e.d.).
  • De officier van justitie houdt daarna zijn requisitoir, dat betekent dat hij zegt wat hij van de zaak vindt, of u veroordeeld kunt worden en welke straf u volgens hem moet krijgen.
  • Dan is uw advocaat aan de beurt, die uw standpunt van de verdachte naar voren brengt. De advocaat kan bepleiten dat u moet worden vrijgesproken, maar bijvoorbeeld ook naar voren brengen dat er een andere of kortere straf moet worden opgelegd, of bijvoorbeeld een (geheel of gedeeltelijk) voorwaardelijke straf.
  • Na het pleidooi van de advocaat krijgt u het laatste woord.
  • Nadat dit allemaal gedaan is, neemt de rechtbank een beslissing. Staat u terecht voor de politierechter, dan krijgt u in de meeste gevallen direct de uitslag te horen. Bent u voor de meervoudige strafkamer gedagvaard, dan krijgt u na de behandeling van de zaak een datum te horen waarop de rechtbank uitspraak zal doen. Dat is meestal twee weken na de zittingsdatum.
  • U kunt tegen zo’n beslissing vervolgens binnen 14 dagen na de uitspraak in hoger beroep bij het Gerechtshof, voor onze regio is dat gevestigd in Amsterdam. Onze strafrechtadvocaat kan hoger beroep voor u instellen.

Uw advocaat voor strafzaken is J.G. (Jaap) Burgers

Neem contact op