Strafrecht

Wie zich niet aan de wet houdt, kan worden gestraft. Dit is geregeld in het strafrecht.

Iedereen kan met politie of justitie in aanraking komen, als verdachte, maar ook als slachtoffer van een strafbaar feit. In beide gevallen is het van belang dat u zich goed laat adviseren, en dat u dat zo vroeg mogelijk doet.

Mr. J.G. (Jaap) Burgers staat als strafrechtadvocaat alleen verdachten bij, voor hulp aan slachtoffers van een misdrijf verwijzen wij u graag naar een daarvoor opgeleide en daarin gespecialiseerde advocaat in ons netwerk.

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit kunnen onze strafrechtadvocaten u advies geven en in een strafzaak bijstaan in elke fase van de procedure. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit en u bijvoorbeeld een strafbeschikking van de Officier van Justitie hebt ontvangen, een oproeping voor een TOM-zitting of een dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter, kan Jaap Burgers samen met u bezien waar de verdenking op gebaseerd is en hoe u zich tegen deze verdenking het beste kunt verweren. Onze advocaten zien het als hun taak samen met onze cliënten de beste strategie te bepalen, ervoor te zorgen dat de verdachte een eerlijk proces krijgt en een optimaal resultaat te behalen. Zo nodig stellen wij tegen een beslissing van de rechtbank voor u hoger beroep in bij het Gerechtshof.

Bel vrijblijvend voor een kosteloos gesprek

Bij een probleem met politie en/of justitie kunt u ons altijd bellen voor het voeren van overleg en het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek. Het eerste half uur is voor iedereen vrijblijvend en kosteloos. Uiteraard heeft onze strafrechtadvocaat een geheimhoudingsplicht. U kunt er altijd van op aan dat gesprekken met hem vertrouwelijk zijn.

Neemt u direct contact met Jaap Burgers op als u:

– bent aangehouden en verhoord door de politie omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit;

– een oproep heeft ontvangen van de politie om verhoord te worden;

– een dagvaarding heeft ontvangen;

– een strafbeschikking van de officier van justitie heeft ontvangen;

– een oproep voor een zogenaamde TOM-zitting heeft ontvangen.

Globale uitleg strafrecht

In de wet is geregeld op welke manier het onderzoek naar een strafbaar feit en de vervolging van een verdachte moet plaatsvinden. De wet die de procedures regelt is het Wetboek van Strafvordering. In het Wetboek van Strafrecht is in het algemeen geregeld welke soorten straffen en maatregelen er in geval van een veroordeling kunnen worden opgelegd.

  • In het Wetboek van Strafrecht is voor een groot aantal delicten (bijvoorbeeld diefstal, verduistering, mishandeling, oplichting) opgenomen wanneer daarvan sprake is en welke maximumstraffen er voor elk strafbaar feit geldt.Veel mensen komen met bijzondere strafwetten in aanraking, zoals:
  • de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld rijden onder invloed, het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel of de dood tot gevolg, doorrijden na een ongeval, rijden zonder geldig rijbewijs).
  • de Opiumwet (bijvoorbeeld bezit van of handel in verdovende middelen, het telen van hennep/wiet). Welk gedrag strafbaar is en welke straffen daarvoor kunnen worden opgelegd, moet in ieder geval altijd van tevoren zijn vastgelegd in de wet.

Straffen die kunnen worden opgelegd zijn bijvoorbeeld een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf, maar ook – in geval van veroordeling van een verkeersmisdrijf – de maatregel van tijdelijke ongeldigverklaring van het rijbewijs (“ontzegging van de rijbevoegdheid”).

Neem contact op