TOM-zitting

De afkorting TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie.

Tijdens een TOM-zitting doet de officier van justitie in een gesprek een voorstel om de zaak af te handelen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. U krijgt dan de keuze om de zaak af te doen met bijvoorbeeld een taakstraf, geldboete of schadevergoeding.

Let op: U hoeft dat voorstel niet te accepteren. Accepteert u het voorstel niet, dan wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Onze strafrechtadvocaat Jaap Burgers kan u naar een TOM-zitting vergezellen. Hebt u een oproeping voor zo’n zitting ontvangen, neemt u dan tijdig contact op om die zitting te bespreken. Onze advocaat kan dan vóór de TOM-zitting alle processen-verbaal bij justitie opvragen, en daarna, na bestudering van alle papieren, met u bespreken welk voorstel u ongeveer kunt verwachten. Daarmee wordt het tijdens de TOM-zitting makkelijker voor u om te beoordelen of de voorgestelde straf in uw geval redelijk is.

Uw advocaat voor strafzaken is J.G. (Jaap) Burgers

Neem contact op