Strafbeschikking

Wat is een strafbeschikking?

Op grond van de wet kan de Officier van Justitie in plaats van de rechter een beslissing nemen over een strafbaar feit. Dat heet een strafbeschikking.

In een strafbeschikking verklaart de officier van justitie dat iemand schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit.

In de strafbeschikking staat ook welke straf wordt opgelegd.

Bezwaar tegen strafbeschikking

Bent u het niet eens met een opgelegde strafbeschikking, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit heet: in verzet gaan.

U kunt verzet instellen bij de officier van justitie. Dat moet altijd gebeuren binnen twee weken na de verzendingsdatum die op de strafbeschikking staat. Wij raden u aan dat zo snel mogelijk te doen, en per aangetekende brief.

Bel direct met Jaap Burgers, onze strafrechtadvocaat, als u een strafbeschikking hebt ontvangen en daar vragen over heeft. Onze strafrechtadvocaat kan namens u voorlopig verzet aantekenen, alle processen-verbaal bij justitie opvragen, en daarna, na bestudering van alle papieren, advies aan u uitbrengen over de kans op succes.

Uw advocaat voor strafzaken is J.G. (Jaap) Burgers

Neem contact op