Toch met 65 jaar recht op een AOW-uitkering?

Een rechter in Leeuwarden heeft bepaald dat een vrouw uit Friesland vanaf het moment dat zij 65 jaar wordt, recht heeft op een AOW-uitkering. Volgens de huidige regelgeving zou zij pas vanaf het moment dat zij 67 jaar wordt, recht hebben op een AOW-uitkering.

De rechter vindt dat de vrouw terecht de verwachting mocht hebben dat zij vanaf 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zou krijgen. Daarnaast is de wijziging van de pensioenleeftijd voor deze vrouw onevenredig zwaar. De vrouw is niet in staat om van haar huidig inkomen te sparen. Gezien de persoonlijke omstandigheden van de vrouw, heeft zij ook geen kans op de arbeidsmarkt. De rechter vindt dan ook dat de AOW-uitkering voor deze vrouw moet ingaan op het moment dat zij 65 jaar wordt.

Het loont dus de moeite om te bekijken of in uw geval de AOW-uitkering ook met 65 jaar moet ingaan. Wel moet u weten dat de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW-regeling uitvoert) in hoger beroep tegen deze uitspraak gaat. Het is dus nog afwachten of de hogere rechter de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden in stand laat.

Witijd voor deze vrouw onevenredig zwaar. De vrouw is niet in staat om van haar huidig inkomen te sparen. Gezien de persoonlijke omstandigheden van de vrouw, heeft zij ook geen kans op de arbeidsmarkt. De rechter vindt dan ook dat de AOW-uitkering voor deze vrouw moet ingaan op het moment dat zij 65 jaar wordt.lt u meer weten. Onze advocaten kunnen u adviseren of het zinvol is om naar aanleiding van deze uitspraak stappen te ondernemen.

Het loont dus de moeite om te bekijken of in uw geval de AOW-uitkering ook met 65 jaar moet ingaan. Wel moet u weten dat de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW-regeling uitvoert) in hoger beroep tegen deze uitspraak gaat. Het is dus nog afwachten of de hogere rechter de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden in stand laat.

Wilt u meer weten. Onze advocaten kunnen u adviseren of het zinvol is om naar aanleiding van deze uitspraak, stappen te ondernemen.