Transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de werknemer te ontslaan. De werknemer heeft dan wel recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Voor een aantal werkgevers is dat een reden om geen ontslag voor de werknemer aan te vragen. Op deze manier hoeft de werkgever immers geen transitievergoeding te betalen en bespaart hij kosten.

Op 11 november 2016 is in de ministerraad een voorstel van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen (dat dus nog geen kracht van wet heeft) met de bedoeling de kosten te drukken voor een werkgever die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wil ontslaan.

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dat betekent dat de uit te keren transitievergoedingen (mede) uit dit fonds, waaraan door alle werkgevers iets meer zal moeten worden bijgedragen, zullen worden betaald. Het is nog niet duidelijk, omdat er nog geen wetsvoorstel ligt, of werkgevers geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden uit het Awf.

In het voorjaar was al door de sociale partners (werkgevers en werknemers) en de regeringspartijen vastgesteld dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), waarin onder meer de transitievergoeding is geregeld, aan zijn doelen beantwoordt. De regering en de sociale partners waren het er wel over eens dat de WWZ op onderdelen moet worden aangepast. De transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers is zo’n onderdeel.

Wij verwachten dat veel werkgevers, nog meer dan voorheen, zullen besluiten geen ontslag voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan te vragen en de ontwikkelingen zullen afwachten. Op dit moment is het al zo dat veel werkgevers dit doen en er in feite een “sluimerend “ dienstverband tussen de werkgever en de werknemer blijft bestaan. De werkgever behoeft in die gevallen geen loon meer te betalen, de werknemer ontvangt vaak een uitkering van het UWV en vaak is na twee jaar ook al duidelijk of de werknemer in staat is om bij het eigen bedrijf of daarbuiten weer aan het werk te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen voor een gesprek met een advocaat. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 072 502 44 00.

Neem contact op