Verdeling gemeenschap van goederen | Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen

  • U bent getrouwd in gemeenschap van goederen, maar heeft besloten te gaan scheiden. Het is dus zaak de gezamenlijke bezittingen en/of schulden te verdelen. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd geldt een 50/50 verdeling van alle spullen, waarbij het niet uitmaakt wie ze gekocht heeft of wie ze normaal gesproken gebruikt. Uw woning, auto of motorfiets is voor de helft van uw ex-partner en ook voor huisdieren geldt dat ze van u beiden zijn. Wanneer één van beide partners een eigen bedrijf heeft valt ook deze binnen de gemeenschap. Ook de schulden moeten u gezamenlijk delen. Deze verdeling van bezittingen en schulden blijkt in de praktijk vaak een struikelblok. Uw spullen hebben vaak een emotionele waarde die niet in geld uit te drukken valt en u wilt helemal niet delen in de schulden die uw ex-partner gemaakt heeft… Wanneer u er samen niet uitkomt neem dan contact met ons op.

Huwelijkse voorwaarden

  • Wanneer u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden heeft u voor of tijdens het huwelijk  afspraken gemaakt over de gevolgen van het huwelijk voor uw beider vermogens, schulden en bezittingen. Deze afspraken zijn door een notaris vastgelegd in een akte. Hoewel u afspraken heeft gemaakt over wat er gebeurt wanneer u gaat scheiden kan het zijn dat er over bepaalde zaken geen afspraken zijn gemaakt die wel van belang zijn voor de financiële afwikkeling.