Verjaring, stuiting daarvan en verrekening

Als u geld van iemand tegoed hebt, let u dan goed op! Als u te lang wacht met het ondernemen van actie, kan dat ertoe leiden dat uw vordering “verjaard” is. Voor de meeste vorderingen geldt dat die na vijf jaar verjaard zijn. Die termijn van vijf jaar gaat lopen vanaf de datum waarop degene van wie u geld krijgt had moeten betalen. Wat de startdatum van de verjaring is, hangt af van de afspraken die u met uw schuldenaar gemaakt hebt. Stuurt u iemand een factuur, met daarop een betalingstermijn, dan is de vordering “opeisbaar”, want zo heet dat, met ingang van de dag na het einde van de betalingstermijn.

Om ervoor te zorgen dat een vordering niet verjaart, moet u binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, waarmee de verjaring wordt “gestuit”, met andere woorden: uitgesteld. We leggen dit hier onder verder uit.  Stuiting kan worden bereikt door het starten van een procedure – door een dagvaarding uit te laten brengen -, door een deurwaarder een stuitingsexploot te laten uitbrengen, of door de schuldenaar schriftelijk – liefst bij aangetekende brief – een aanmaning of een “stuitingsbrief” te sturen.  Hiermee wordt de schuldenaar gewaarschuwd dat u het er niet bij laat zitten en dat hij er rekening mee moet houden dat u de vordering, eventueel in een procedure, aan de rechtbank zult gaan voorleggen. Dat is belangrijk, omdat de schuldenaar dan begrijpt dat hij eventuele bewijsstukken die in deze kwestie van belang kunnen zijn niet moet vernietigen, maar goed moet bewaren.  Stuiting vindt overigens ook plaats als de schuldenaar expliciet of impliciet erkent dat u een vordering op hem hebt. Dat gebeurt vaak als iemand een betalingsregeling treft met zijn schuldeiser.

Als u een “stuitingsbrief” aan uw schuldenaar stuurt, moet dit schriftelijk gebeuren. In uw brief moet u duidelijk vertellen dat u zich het recht op nakoming van de verbintenis aan de kant van de schuldenaar voorbehoudt.

Als stuiting volgens de regels wordt uitgevoerd, begint vanaf dat moment weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Is nu alles verloren wanneer een vordering van u op iemand anders verjaard is? Gelukkig is dat niet altijd het geval. In de eerste plaats geldt, dat als de schuldenaar u ondanks de verjaring alsnog betaalt, hij zich niet later toch op verjaring kan gaan beroepen..  Verder moet u zich realiseren dat een eenmaal verjaarde vordering wel kan worden ingezet als de schuldenaar nog geld van u tegoed blijkt te hebben. U kunt zich dan beroepen op verrekening (compensatie). Dit is geregeld in de wet (artikel 6:131 van het Burgerlijk Wetboek).

De moraal van dit verhaal is, dat u niet te lang moet wachten als iemand u geld schuldig is. In de omgekeerde situatie moet u er bedacht op zijn dat, na een aantal jaren, sprake kan zijn van verjaring en dat u in zo’n geval niet zonder meer altijd hoeft te betalen. Belangrijk is ook dat u papieren en andere zaken die van belang kunnen zijn  gedurende langere tijd, bij voorkeur een jaar of 10 bewaart, en wel op een manier die er voor zorgt dat u de papieren terug kunt vinden.

Als u twijfelt, komt u dan met uw papieren langs op een van onze gratis spreekuren. Wij kijken dan graag samen met u wat er mogelijk is.