Wetsvoorstel PvdA en VVD: vereenvoudiging kinderalimentatie

De kamerleden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) willen met het voorstel bereiken dat de berekening van de kinderalimentatie eerlijker, duidelijker en eenvoudiger wordt. Zij hebben een internettool  ontwikkeld op basis waarvan de ouders zelf de hoogte van de alimentatie kunnen uitrekenen. Het is nog maar de vraag of het wetsvoorstel de alimentatieberekening eenvoudiger maakt.

Het voorstel gaat er van uit dat beide ouders alimentatie gaan betalen. Daarbij wordt zowel draagkracht als het aantal dagen dat een ouder de zorg voor de kinderen heeft, meegenomen in de berekening van de hoogte van het alimentatiebedrag. Dit is niet nieuw. Op dit moment moeten  beide ouders ook, afhankelijk van de hoogte van hun draagkracht, bijdragen in de kosten. Daarnaast wordt er een korting op het te betalen alimentatiebedrag in mindering gebracht voor het aantal dagen dat het kind gemiddeld genomen bij de niet-hoofdverzorger verblijft.  Wat wel nieuw is dat ouders zelf moeten afspreken wie welke kosten gaat betalen. Daar kunnen problemen gaan ontstaan, zeker als de communicatie minimaal of slecht is.
Verder gaat het voorstel uit van het beëindigen van de kinderalimentatie op het moment het kind 18 jaar wordt, tenzij het kind nog studeert. In dat geval loopt de onderhoudsplicht door tot de leeftijd 23 jaar. Nu loopt de onderhoudsplicht door tot 21 jaar.

Er is veel kritiek op het wetsvoorstel, dus het is nog maar de vraag of het wetsvoorstel wordt ingevoerd.