Wijziging in de Werkloosheidswet per 1 juli 2015

Voor wie op of na 1 juli 2015 werkloos wordt en in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, geldt een belangrijke verandering.
Het UWV betaalt de werkloosheidsuitkering in het vervolg na afloop van iedere maand, maar alleen als u uw inkomsten (inclusief vakantiegeld) van de maand daarvoor heeft doorgegeven. U doet dit met het formulier Inkomstenopgave op Mijn UWV (www.mijnuwv.nl). Om toegang tot Mijn UWV te krijgen, moet u een DigID hebben. Het is dus belangrijk om uw inkomsten zo snel mogelijk na afloop van iedere maand door te geven. Doet u dat in ieder geval voor het einde van de volgende maand. U heeft dus telkens uiterlijk 1 maand de tijd om uw inkomsten door te geven. Ook als u geen inkomsten hebt gehad, moet u dit doorgeven met het formulier.
Het UWV betaalt uw uitkering binnen 3 tot 10 werkdagen nadat het UWV uw formulier heeft ontvangen. Het bedrag staat vervolgens binnen 3 dagen op uw rekening.
Zie ook: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/na-ww-aanvraag/detail/betaling-van-mijn-ww-uitkering

Getagd met