Wijzigingen WW-uitkering per 01-01-2016

De wijzigingen in de WW-uitkering per 1 januari 2016
Wanneer u op of na 1 januari 2016 een WW-uitkering aanvraagt, krijgt u te maken met een aantal veranderingen. Voor 1 januari 2016 kreeg u maximaal 38 maanden een WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering korter. In de periode van 1 januari 2016 tot 1 april 2019 gaat er ieder kwartaal een maand van de uitkering af. Vanaf 1 april 2019 is de duur van de WW-uitkering nog maximaal 24 maanden.
Een andere wijziging is de opbouw van de WW-rechten. Vanaf 1 januari 2016 krijgt u de eerste tien jaar voor elk gewerkt jaar één maand WW-recht. Na deze tien jaar komt er voor ieder jaar dat u werkt een halve maand uitkering bij. De WW-rechten die al voor 1 januari 2016 zijn opgebouwd, blijven tellen voor één maand.