U wordt ten onrechte uit de schuldsanering gezet. Wat nu?

Wanneer u in de schuldsanering zit, kan de rechter op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris de schuldsanering tussentijds beëindigen. De rechter beëindigt de schuldsaneringsregeling wanneer u zich niet aan de voorwaarden van de schuldsanering heeft gehouden. De meest voorkomende redenen waarom een schuldsaneringsregeling wordt beëindigd is het niet nakomen van de sollicitatieverplichting, het onvoldoende informeren van de bewindvoerder en het laten ontstaan van nieuwe schulden. Het tussentijds beëindigen van de schuldsanering heeft grote gevolgen. De schulden blijven bestaan en de schuldeisers mogen weer beslag leggen op uw inkomen.

Als u wordt opgeroepen voor een zitting van de rechtbank in verband met een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering, is het dus van groot belang dat u zich goed voorbereidt. Het is verstandig om u dan bij te laten staan door een advocaat.

Mocht de rechter, ondanks uw verweer, de schuldsanering toch tussentijds beëindigen, dan kunt u nog in hoger beroep. De beroepstermijn is echter heel kort. U kunt binnen acht dagen na de datum van de beslissing van de rechter in hoger beroep gaan. In hoger beroep is het inschakelen van een advocaat verplicht. De kosten voor het inschakelen van een advocaat zijn beperkt. U komt namelijk in aanmerking voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, waarbij de laagste eigen bijdrage (€ 143,00) wordt opgelegd.