Zorgverlener recht op schadevergoeding wegens te late betaling door SVB?

Een zorgverlener heeft in een kort geding bij de rechter een schadevergoeding toegewezen gekregen, omdat de Sociale Verzekeringbank (SVB) haar declaratie te laat had betaald.

Tot 1 januari 2015 was de zorgbehoevende persoon zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het loon aan een zorgverlener. Wanneer de zorgbehoevende persoon het loon niet of niet op tijd zou betalen, had de zorgverlener een rechtszaak moeten starten tegen de persoon waarvoor zij zorgde.

Vanaf 1 januari 2015 is de SVB verantwoordelijk voor de uitbetaling van het loon aan de zorgverlener. De zorgverlener moet een declaratie bij de SVB indienen. De SVB moet dan binnen dertig dagen na ontvangst van de declaratie betalen. Wanneer de SVB niet binnen dertig dagen de declaratie betaalt, kan de SVB voor de rechter worden gedaagd.

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de SVB dan hetzelfde wordt behandeld als een werkgever. De SVB moet immers het loon aan de zorgverlener betalen en kan dus als een werkgever worden beschouwd. Wanneer een werkgever het loon niet of niet op tijd betaalt, moet de werkgever een wettelijke verhoging (een soort schadevergoeding) betalen. De rechter heeft beslist dat de SVB deze wettelijke verhoging ook moet betalen. Dat betekent dat de zorgverlener vanaf de vierde dag van de betalingsachterstand recht heeft op een verhoging van het gedeclareerde bedrag.

Mocht de SVB als zorgverlener te laat zijn met het betalen van uw declaratie, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u bekijken of om een schadevergoeding kan worden gevraagd.