De ZZP’er en de Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 geldt de wet DBA. Als gevolg van deze wet kan geen VAR-verklaring meer worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Deze verklaring was het bewijs van het zelfstandig ondernemerschap van de zzp’er. Hiermee had de inlener van de zzp’er de zekerheid dat de Belastingdienst niet achteraf zou menen dat er eigenlijk sprake was van een dienstverband met de zzp’er. Op naheffingen en boetes zit immers niemand te wachten.

De VAR-verklaring is vervangen door de Modelovereenkomst. In een Modelovereenkomst beschrijven partijen dat zij een overeenkomst met elkaar hebben gesloten met betrekking tot het uitvoeren van bepaalde diensten of activiteiten. In de overeenkomst staat dat partijen geen arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. Aan de criteria die gelden voor een arbeidsovereenkomst[1] wordt dan ook niet voldaan. Als de inhoud van de overeenkomst daadwerkelijk wordt nageleefd, zal de Belastingdienst geen aanleiding hebben om in actie te komen.

De Modelovereenkomst kan niet voor iedere zzp’er hetzelfde zijn. Een zzp’er die software ontwerpt zal immers andere afspraken willen maken dan een zelfstandig timmerman. Om aan deze verschillen tegemoet te komen zijn er veel verschillende Modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst geplaatst. Deze zijn hier te vinden. Gebruik (en naleving) van een Modelovereenkomst zal in beginsel dezelfde zekerheid als de VAR-verklaring opleveren.

Wanneer de juiste overeenkomst er niet tussen staat, is het ook mogelijk om een eigen Modelovereenkomst op te stellen. Deze zal wel eerst aan de Belangdienst moeten worden voorgelegd, om er zeker van te zijn dat gebruik van die overeenkomst voldoende zekerheid zal opleveren.

Voor advies bij het invullen van de Modelovereenkomst, of bij het opstellen van een eigen overeenkomst, kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

[1] een gezagsverhouding, loonverplichting en verplichting zelf de werkzaamheden te verrichten